Wedstrijdweek 3e graad - Wedstrijdreglement

Aanbieder

Mediawijs (imec)

Data en termijnen

 • 21.03.2022  Start van de klassenwedstrijd met bekendmaking van de Week Challenge

 • 29.03.2022  Einde DSVM 

 • 29.03.2022  (23u59) Deadline uploaden inzendingen Week Challenge

 • 01.04.2022 Bekendmaking winnende klas

Omschrijving van DSVM

 • De basis De wedstrijd bestaat uit 5 speldagen. Elke speldag bestaat uit 4 opdrachten. Per voltooide dag verdient de klas een ster. Zo kan de klas tegen het einde van de week 5 sterren laten branden en de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’ verdienen.  
 • Extra: De Week Challenge Op maandag 21 maart 2022 wordt de Week Challenge op www.deschaalvanm.be bekendgemaakt. De Week Challenge bestaat uit het op touw zetten van een actie voor de school met een specifiek mediawijsheidsdoel. De uitdaging bestaat enerzijds uit het opzetten van deze actie en anderzijds uit het documenteren van deze actie en het aanmaken van een enthousiasmerend (beeld)verslag over de voortgang en de resultaten van deze actie. De jury zal op basis van dit verslag de actie beoordelen. Deelname aan de Week Challenge is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om in aanmerking te komen voor één van de mediawijze prijzen. 

Criteria voor deelname

 • Alle klassen van het 5de en 6de leerjaar (ofwel de laatste graad van de lagere school) uit scholen uit het Vlaamse en uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
 • Enkel klassen die geregistreerd staan als 5e of 6e leerjaar (of graadklas) én (1) de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’ behalen én (2) hebben deelgenomen aan de Week Challenge, komen in aanmerking voor een prijs.
 • Klassen met specifieke onderwijsnoden (zoals auti- of BUSO-klassen) die aangemeld zijn onder de categorie 'andere' én (1) de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’ behalen én (2) hebben deelgenomen aan de Week Challenge, kunnen niet meedingen naar de titel 'Meest Mediawijze klas van Vlaanderen'. Zij komen in aanmerking voor een plaats in een aparte top 3 en ontvangen hiervoor ook een prijs.

Wijze van deelname 

Een inschrijving is pas volledig als:

 • de deelnemende klas werd aangemaakt door de leerkracht op www.deschaalvanm.be;
 • de leerkracht het wedstrijdreglement heeft goedgekeurd (door deelname aan de wedstrijd, keur je het wedstrijdreglement goed);
 • de leerkracht per speldag voor de deelnemende klas een inzending (foto en/of video) heeft opgeladen op het prikbord; 
 • alle inzendingen zijn opgeladen op het prikbord voor dinsdag 29 maart 2022 om 23u59.

Inzendingen

 • De inzendingen zijn niet verplicht, enkel als je de leerkracht met de klas kans wil maken op mediawijze prijzen.
 • Per speldag kan de leerkracht een gewone inzending (tekst en/of foto) opladen op het prikbord. Vanaf de 5e speldag, op 25 maart kan de leerkracht ook één video uploaden. Dit is niet verplicht. Deadline voor alle inzendingen is 29 maart 2022 om 23u59.
 • Het prikbord is openbaar en dus te bekijken door alle bezoekers van de website www.deschaalvanm.be;
 • De jury houdt met maximum 6 inzendingen per klas rekening (5 gewone inzendingen en 1 video). Als er meer inzendingen per speldag worden opgeladen, houdt de jury enkel rekening met de eerste inzending van die speldag.

Selectie van de finalisten

De organisatoren selecteren de 20 beste acties. De jury maakt een top 10 van de beste acties.

Samenstelling van de jury

In de jury zetelen minstens één medewerker van Mediawijs, Wieni, Ketnet en Mediaraven.

Na een preselectie van de 20 beste inzendingen door medewerkers van Mediawijs zal de jury op onderstaande criteria elke inzending quoteren.

Criteria voor bepaling van de winnaar door de jury (totale score op 60 punten)

 • mediawijze inhoud van de actie (20 ptn)
 • aanpak van het proces (10 ptn)
 • impact van de actie (10 ptn)
 • aard (kwaliteit, creativiteit …) van de opgeleverde mediaproducten (foto’s, video’s, ...) (10 ptn)
 • toepassing van mediawijze principes op de opgeleverde mediaproducten (auteursrecht, portretrecht, privacy …) (10 ptn)

Selectie van de winnaars

 • De hoofdprijs gaat naar de deelnemer met de hoogste score door de jury toegekend.
 • De prijs voor de tweede plaats gaat naar de deelnemer met de op 1 na hoogste score door de jury toegekend.
 • De prijs voor de derde plaats gaat naar de deelnemer met de op 2 na hoogste score door de jury toegekend.

Redenen voor diskwalificatie

De jury neemt inzendingen die ná dinsdag 29 maart 2022 om 20u opgeladen worden niet meer in overweging voor de wedstrijd.

Bekendmaking winnaars

De winnaars van De Schaal van M worden bekendgemaakt op vrijdag 1 april 2022. De bekendmaking gebeurt via een aankondiging op www.deschaalvanm.be (op de nieuwtjespagina), de Facebook pagina van De Schaal van M en een nieuwsbrief. De winnende klas mag diezelfde dag een delegatie van ‘De Schaal van M’ in zijn klas ontvangen voor de uitreiking van de hoofdprijs.

Prijzen

Samen met onze partners voorzien we 20 super(media)wijze prijzen. De mediawijze jury selecteert de winnende klassen op basis van de inzendingen voor de Week Challenge en maakt op vrijdag 1 april 2022 de winnaars bekend.

 • 1e prijs - Setbezoek Ketnetreeks 'Meisjes' *  (deze prijs moet opgenomen worden voor het einde van de paasvakantie. Indien dit niet lukt voorzien we een alternatieve prijs.)

 • 2e prijs - Klasbezoek VRT

 • 3e prijs - Klasbezoek VRT

 • 4e prijs - Rondleiding en workshop FoMU 

 • 5e prijs - Workshop Hands-On door Museum M Meer info.

 • 6e prijs - Workshop Smart-e door LIDK Smart-e is een game over mediawijze thema’s zoals online betalen, phishing, catfishing, cybersecurity en fake news. Smart-e bestaat uit vier apps waarin deze digitale thema’s speels aan bod komen. Iedere app is een mini-game met leuke uitdagingen! Kortom, met Smart-e ontdekken jongeren al spelend hoe ze veilig kunnen internetten!

 • 7e prijs - Workshop Filmen en monteren met je smartphone door Mediaraven Meer info.

 • 8e prijs - Workshop Trickfotografie door JES Trickfotografie oefeningen (ongeveer 3) worden uitgelegd door begeleider waarna deelnemers in kleine groepjes gedurende telkens 15 tot max 20 minuten aan de slag kunnen gaan.  Vooraleer de eerste oefening wordt uitgelegd, wordt verteld dat niet alle effecten in photoshop gebeuren, maar dat je ook effecten of illusies kan maken voor de camera.

 • 9e prijs - Workshop door Meemoo Stel dat je op het nieuws hoort dat Beyoncé of Ronaldo morgen jouw school zullen bezoeken. Zou jij dat dan geloven? In deze workshop van Het Archief voor Onderwijs leer je echt nieuws van vals nieuws onderscheiden. Tijdens deze sessie leer je eerst hoe een nieuwsitem opgebouwd wordt en hoe je info kan manipuleren. Daarna schrijf en presenteer je de intro van een nieuwsitem en informeer (of misleid) je jouw klasgenoten. Als een volleerde kritische mediagebruiker doorzie je ten slotte meteen of een nieuwsbericht echt of vals is.

 • 10e prijs - Workshop Kritikat door Odisee  Waar komt mijn mening vandaan? Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is? Via prikkelende denkverhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, ontmaskeren. Meer info over de kritikat vind je hier.

 • 11 - 20e prijs - Mediawijs klaspakket

* Inclusief busvervoer 

Voorwaarden m.b.t. de prijzen

Alle prijzen moeten worden opgenomen voor juni 2022, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaalde dag, uur of plaats. De winnaars worden door de organisatie van de Schaal van M in contact gebracht met de aanbieders van de prijzen. Alle concrete afspraken dienen rechtstreeks tussen de winnaar en aanbieder te worden gemaakt.

Gegevensgebruik

De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Over dit reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 

Mediawijs is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement te allen tijde aanpassen. Mediawijs neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website www.deschaalvanm.be gecommuniceerd.