Screentje dealtje

Tijd voor het afsprakenspel!

  • Speel in groepjes van 3 of 4 leerlingen.
  • Elk groepje heeft een laptop of computer nodig en surft naar Screentje Dealtje.
  • Elke leerling maakt om de beurt een profiel aan en overloopt de stellingen.
  • Na afloop krijgt elk groepje een overzicht te zien over welke stellingen ze het (on)eens zijn.
  • Wie wil, kan de afspraken afprinten.

Bespreek met de klas:

  • Zijn er afspraken waarover jullie het eens zijn?
  • Zijn er afspraken waarover jullie het niet eens zijn? Waarom wel / niet?

Kan ook als huiswerk thuis met gezinsleden gespeeld worden.