Nieuws

Optie 1: Ga aan de slag met Kritikat

Waar komt mijn mening vandaan? Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is?

Via prikkelende denkverhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, ontmaskeren. 

Bestel de gids via de webshop van Mediawijs

Optie 2: Verzin 3 weetjes over jezelf.

De leerlingen verzinnen 3 weetjes over zichzelf. Twee van deze weetjes zijn echt en 1 weetje is nep. Het is aan de andere leerlingen van hun groepje om te achterhalen welke nep is.

Op deze manier zien leerlingen in hoe snel en makkelijk nepnieuws gemaakt en verspreid kan worden. Ze kunnen dit dus zelf ook doen. 

De kinderen vinden dit ook leuk om te doen omdat ze dan gaan nadenken over wat ze al weten over de personen uit hun groepje. Het werkt dus ook groepsversterkend! 

Optie 3: Maak een meme over een actueel thema

Ga op zoek naar een actueel thema. Zoek een geschikte foto en zet er een tekst boven.

Je kan via verschillende online tools een echte meme maken (met de gekende witte blokletters):