Let's talk about sexting

We hebben de neiging om bij relaties en seksueel gedrag via digitale media, meteen het ergste te denken. Kinderen en jongeren experimenteren, dat hoort bij een normale seksuele ontwikkeling.  Ze flirten, sturen naar elkaar seksueel getinte berichtjes, foto’s of filmpjes, .... Dat betekent niet dat het allemaal onschuldig is of nooit voor problemen kan zorgen. Als opvoeder kan je helpen om aan te tonen wat kan en wat niet kan.

Op zoek naar meer informatie? 

Bekijk de Mediawegwijzer over sexting of surf naar sexting.be voor meer informatie.

Wat je zeker moet weten

Het woord sexting is een samenstelling uit ‘sex’ en ‘texting’ (wat Engels is voor sms’jes verzenden). Sexting is hoeft geen probleem te zijn. Toestemming is belangrijk alsook het vertrouwen dat foto’s niet verder verspreid worden.

Zolang je de grenzen van aanvaardbaar seksueel gedrag respecteert, is er niets mis met elkaar sexy foto’s of filmpjes sturen.

Maar wat is aanvaardbaar

seksueel gedrag? Dat wil zeggen dat

• er duidelijk wederzijdse toestemming is;

• er geen enkele vorm van dwang of druk gebruikt wordt;

• de betrokkenen gelijkwaardig zijn (inzake leeftijd bijvoorbeeld);

• hun gedrag aansluit bij hun ontwikkeling;

• hun gedrag aangepast is aan de omstandigheden;

• hun gedrag niet storend of schadelijk is voor henzelf.

Tieners experimenteren, dat is iets van alle tijden. Wat dit experimenteergedrag anders maakt dan vroeger, is het gebruik van digitale media zoals smartphones. Het experimenteergedrag kan nu ook makkelijker opgeslagen en gedeeld worden.

Jongeren experimenteren met seks. Dat hoort bij een normale seksuele ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling van hun (seksuele) identiteit spelen contacten en invloeden van leeftijdsgenoten een belangrijke rol en komen de eerste intieme relaties tot stand. Soms zien ze sexting als een mogelijk nieuwe, ‘veilige’ manier om hun seksualiteit te verkennen. Sexting is voor sommige jongeren ook een eerste stap naar offline seksueel contact. 

 

Aan sexting doen omwille van negatieve redenen komt minder voor. Toch ervaren sommige jongeren, veelal meisjes, druk. Ze zijn bang dat ze geen relatie zullen krijgen of dat hun lief het zal uitmaken.

Het meest gebruikte kanaal voor sexting is Snapchat. In theorie verdwijnen de foto’s na enkele seconden maar jongeren nemen vaak een screenshot van de foto. De meeste jongeren kennen de risico’s maar vinden Snapchat de meest veilige app om te sexten.   

Enkele tips

Het is belangrijk voor kinderen dat ze hierover kunnen praten. Ook jongere kinderen kunnen betrokken zijn bij online seksualiteit of sexting. Probeer kalm en neutraal te reageren want het kind kan bang zijn voor felle reacties. In het Sensoa Vlaggensysteem voor het Onderwijs vind je uitleg over gepaste pedagogische reacties op school.

Peil naar mogelijke ervaringen met online seksualiteit en sexting zodat je concreet kan uitleggen wanneer sexting bijvoorbeeld oké is en wanneer niet.

Het sturen van (naakt)beelden blijft misschien niet bij die ene ontvanger. Laat jongeren nadenken over de vraag of ze met de (negatieve) consequenties van sexting kunnen omgaan. Sta met hen stil bij hoe ze kunnen reageren, vb. door het gedrag openlijk af te keuren en vragen om ermee op te houden.

Blijf kalm en luister. Vraag de verspreider(s) ermee op te houden, pas de privacy-instellingen aan en zoek eventuele externe hulp. Gebruik het stappenplan vanop sexting.be.

Aan de slag 

1. Bekijk de aflevering

In deze aflevering Simon vraagt zich af waarom je online zou daten en seksueel getinte berichten zou sturen. Jasper heeft het over een gelekte screenshot in zijn zoektocht naar zijn geaardheid.
 

2. Debat: Oké of niet?

3. Quiz: Online relaties en vriendschappen

4. Opdracht Maak een liefdesbrief