Brieven voor ouders

Uiteraard is het fijn als ouders ook betrokken zijn bij wat er op school gebeurt. Om ouders te informeren over De Schaal van M, hebben we voor jou als leerkracht een 'Brief voor ouders' voorbereid. Je kan deze afdrukken en er de klascode op noteren. 

Wil je graag kinderen herkenbaar fotograferen of filmen voor een inzending voor de Week Challenge? Denk eraan dat de toestemming die de ouders geven in het begin van het schooljaar waarschijnlijk niet van toepassing is voor DSVM. Maak gebruik van het toestemmingsformulier om ouders toestemming te laten geven.