4. Opdracht: Cyberpesten

Opdracht: Maak een affiche om cyberpesten tegen te gaan

1. Verdeel de klas in groepjes van 3 of 4 leerlingen.

2. Bedenk enkele tips om cyberpesten te voorkomen.

3. Maak een affiche met de tips.

4. Hang de affiches omhoog op school.