Wedstrijdreglement

+ Aanbieder

Mediawijs (imec)

+ Data en termijnen

 • 05.11.2018  Start van de klassenwedstrijd met bekendmaking van de Week Challenge

 • 09.11.2018  Einde DSVM 

 • 10.11.2018  (12u00) Deadline uploaden blogposts en inzending Week Challenge

 • 14.11.2018  Bekendmaking winnende klas

+ Omschrijving van DSVM

 • De Basis
  De wedstrijd bestaat uit 5 speldagen. Elke speldag bestaat uit 4 opdrachten. Per voltooide dag verdient de klas een ster. Zo kan de klas tegen het einde van de week 5 sterren laten branden en de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’ verdienen
   
 • Extra: De Week Challenge
  Op maandag 5 november 2018 wordt de Week Challenge op www.deschaalvanm.be bekendgemaakt. De Week Challenge bestaat uit het op touw zetten van een actie voor de school met een specifiek mediawijsheidsdoel. De uitdaging bestaat enerzijds uit het opzetten van deze actie en anderzijds uit het documenteren van deze actie en het aanmaken van een enthousiasmerend (beeld)verslag over de voortgang en de resultaten van deze actie. De jury zal op basis van dit verslag de actie beoordelen.

  Deelname aan de Week Challenge is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een van de mediawijze prijzen. 

+ Criteria voor deelname

 • Alle klassen van het 5de en 6de leerjaar (ofwel de laatste graad van de lagere school) uit scholen uit het Vlaamse en uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest
 • Enkel klassen die (1) de eretitel ‘Mediawijze 5-sterrenklas’ behalen én (2) hebben deelgenomen aan de Week Challenge, komen in aanmerking voor een prijs.
 • Andere klassen kunnen ook deelnemen (eerste graad buitengewoon secundair onderwijs), maar kunnen niet meedingen naar de titel 'Meest Mediawijze klas van Vlaanderen' én maken ook geen kans op een van de mediawijze prijzen. 

+ Wijze van deelname 

Een inschrijving is pas volledig als:

 • de deelnemende klas werd aangemaakt door de leerkracht op www.deschaalvanm.be;

 • de leerkracht het wedstrijdreglement heeft goedgekeurd (door deelname aan de wedstrijd, keur je het wedstrijdreglement goed);

 • de leerkracht per speldag (niet dagelijks) voor de deelnemende klas een blogpost uploadt op het prikbord in de vorm van een foto en een tekst. Op vrijdag 9 november kan de leerkracht éénmalig ook een video uploaden dit in kader van de Week Challenge. Dit is bovenop de 5 blogposts maar niet verplicht. Het prikbord is openbaar en dus te bekijken door alle bezoekers van de website www.deschaalvanm.be;

 • de leerkracht de blogposts heeft opgeladen voor zaterdag 10 november om 12u. Per speldag kan de leerkracht één blogpost opladen voor de deelnemende klas. Enkel op vrijdag kan de leerkracht twee inzendingen (een blogpost en een video) opladen. De jury houdt met maximum 6 inzendingen per klas rekening. Als er meer inzendingen per speldag worden opgeladen, houdt de jury enkel rekening met de eerste inzending van die speldag.

+ Selectie van de finalisten

De organisatoren selecteren de 20 beste acties. De jury maakt een top 10 van de beste acties.

+ Samenstelling van de jury

In de jury zetelen Sophie Daniels (Wieni), Viki Van Iseghem (Ketnet), Elke Boudry (Mediawijs) en Sanne Hermans (Mediawijs).

Na een preselectie van de 20 beste inzendingen door medewerkers van Mediawijs zal de jury op onderstaande criteria elke inzending quoteren.

+ Criteria voor bepaling van de winnaar door de jury (totale score op 60 punten)

 • mediawijze inhoud van de actie (20 ptn)
 • aanpak van het proces (10 ptn)
 • impact van de actie (10 ptn)
 • aard (kwaliteit, creativiteit …) van de opgeleverde mediaproducten (foto’s, video’s, ...) (10 ptn)
 • toepassing van mediawijze principes op de opgeleverde mediaproducten (auteursrecht, portretrecht, privacy …) (10 ptn)

+ Selectie van de winnaars

 • De hoofdprijs gaat naar de deelnemer met de hoogste score door de jury toegekend.
 • De prijs voor de tweede plaats gaat naar de deelnemer met de op 1 na hoogste score door de jury toegekend.
 • De prijs voor de derde plaats gaat naar de deelnemer met de op 2 na hoogste score door de jury toegekend.

+ Redenen voor diskwalificatie

De jury neemt inzendingen die ná zaterdag 10 november 2018 om 12u. opgeladen worden niet meer in overweging voor de wedstrijd.

+ Wijze bekendmaking winnaars

De winnaars van De Schaal van M worden bekendgemaakt op woensdag 14 november. De bekendmaking gebeurt via een aankondiging op www.deschaalvanm.be (op de nieuwtjespagina), de Facebook pagina van De Schaal van M en een nieuwsbrief. De winnende klas mag diezelfde dag een delegatie van ‘De Schaal van M’ in zijn klas ontvangen voor de uitreiking van de hoofdprijs.

+ Omschrijving van de te winnen prijzen

Samen met onze partners voorzien we 20 super(media)wijze prijzen*. De mediawijze jury selecteert de winnende klassen op basis van de inzendingen voor de Week Challenge en maakt op woensdag 14 november de winnaars bekend.

 

 • 1e prijs: Bezoek Technopolis en de set van 4eVeR (inclusief busvervoer) (voor eind januari)

 • 2e prijs: Bezoek VRT (inclusief busvervoer)

 • 3e prijs: Bezoek VRT (inclusief busvervoer)

 • 4e prijs: Workshop VIAA

 • 5e prijs: Workshop Journalist voor één dag en workshop heb jij een neus voor reclame (De Krook - CJS/UGent)

 • 6e prijs: Workshop Stopmotion Mediaraven (op te nemen na de krokusvakantie en voor de paasvakantie)

 • 7e prijs: Workshop RVO-society 

 • 8e prijs: Workshop Child Focus

 • 9e prijs: Workshop Radiohuis Leuven 

 • 10e prijs: Rondleiding Museum M in Leuven 

 • 11e prijs - 20ste prijs: Een mediawijs pakket voor de klas

   

  Bovenop bovenstaande prijzen, winnen alle klassen een speldoos Publi Ville van AdLit.

   

  * De eerste drie prijzen zijn inclusief busvervoer. De workshops gaan of wel in de klas door of zijn makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

   

  ** Medewerkers van Mediawijs selecteren na afloop 20 klassen. De jury selecteert en rangschikt de 10 klassen die een super(media)wijze prijs winnen.

   

  + Voorwaarden m.b.t. de prijzen

  Alle prijzen moeten worden opgenomen voor juni 2018. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaalde dag, uur of plaats. De winnaars worden door de organisatie van de Schaal van M in contact gebracht met de aanbieders van de prijzen. Alle concrete afspraken dienen rechtstreeks tussen de winnaar en aanbieder te worden gemaakt.

  Let op: De hoofdprijs moet voor eind januari 2018 opgenomen worden. 

  + Gegevensgebruik

  De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

  + Over dit reglement

  Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 

  Mediawijs, is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement te allen tijde aanpassen. Mediawijs neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website www.deschaalvanm.be gecommuniceerd.