4. Opdracht: Rollenspel

Werk in groepjes van 3, kies een van de getuigenissen op MediaNest.  

Lees de situatie en speel deze na in de klas.

Iemand neemt de rol op van de ouder, van de jongere en van de expert.

Bespreek nadien in de klas.